องค์กรข้าราชการ

Goverment Solution
หน่วยงานภาครัฐ เราพร้อมให้คำปรึกษา

| อบต | อบจ | สำนักงานเขต | Toll Way | ทางด่วน | จราจร | การไฟฟ้า | ไปรษณีย์ | สถานีตำรวจ | ศาลจังหวัด | เรือนจำ | ทหาร | ตำรวจ | ฯลฯ

สินค้าทุกตัว ตรงประกาศ (Terms of aReferencence : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) : 2564

 

Transportation Hub

Major Road

Walk Way

Transportation Hub

Major Road

Walk Way

Red Light

Speedding Detection

Bus Lane Enforcement

Parking Violations

Realtime Traffic Status Detection

Traffic Signal Control