Resolution กับกล้องวงจรปิดมีความสำคัญอย่างไร...

Resolution กับกล้องวงจรปิดมีความสำคัญอย่างไร เปรียบเทียบอัตราส่วนการแสดงผลของจอภาพมาตรฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจอโทรทัศน์จอคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงการแสดงผลแบบ HDTV...
ดู "ข่าวกล้องวงจรปิด" ทั้งหมดที่นี่

เครื่องบันทึกวิดีโอแบบดิจิตอล Digital video record...

เครื่องบันทึกวิดีโอแบบดิจิตอล เครื่องบันทึกวิดีโอแบบดิจิตอล (Digital Video Recorder,...
ดู "เทคโนโลยีกล้องวงจรปิด" ทั้งหมดที่นี่

Airnet เน็ตบ้านรูปแบบใหม่แบบไร้สาย นำมาใช้กับกล้อง...

เปิดบริการมาได้ปีกว่าๆ หลายคนคงเคยได้ยินชื่อ airnet แต่ก็ยังสงสัยว่ามันคืออะไร เพราะมีคำว่า air...
ดู "Review" ทั้งหมดที่นี่
Setupกล้องวงจรปิด
ผลงานการอบรมฟรีกล้องวงจรปิด 7 สค 56 No.19/2556...

พาไปดูตัวแทน ติดตั้งกล้องcctv

Download