Tag Archive ขนาดฮาร์ดดิสก์

การเลือกใส่ขนาดความจุฮาร์ดดิสก์ในเครื่องบันทึก

Harddisk CCTV

การเลือกฮาร์ดดิสก์และขนาดให้เหมาะสมกับระบบ CCTV Security

ระบบกล้องวงจรปิดตามบ้านนั้น ส่วนใหญ่จะเก็บข้อมูล ลงในหน่วยความจำ(ฮาร์ดดิสก์) ที่อยู่ในตัวเครื่องบันทึก หากฮาร์ดดิสก์เต็มก็จะวนทับเป็นงูกินหางไปเรื่อยๆวัตถุประสงค์ของการติดตั้งกล้องวงจรปิดก็เพื่อให้ได้หลักฐาน ดังนั้นวันนี้เราก็ต้องมาดูขนาดฮาร์ดดิสก์ที่เหมาะสมสำหรับกล้องวงจรปิดของเราก่อนว่าต้องใช้ฮาร์ดดิสก์ขนาดไหน

 

คำแนะนำสำหรับการใส่ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องบันทึกที่กล้องความละเอียด 720P หรือ 1 ล้านพิกเซล
สำหรับระบบกล้องวงจรปิด HD 4 ช่องสัญญาณ ความละเอียดกล้อง 720P นั้น ฮาร์ดดิสก์ที่เหมาะสมอย่างต่ำคือ 1TB
สำหรับระบบกล้องวงจรปิด HD 8 ช่องสัญญาณ ความละเอียดกล้อง 720P นั้น ฮาร์ดดิสก์ที่เหมาะสมอย่างต่ำคือ 1-2TB
สำหรับระบบกล้องวงจรปิด HD 16 ช่องสัญญาณ ความละเอียดกล้อง 720P นั้น ฮาร์ดดิสก์ที่เหมาะสมอย่างต่ำคือ 2TB ขึ้นไป

คำแนะนำสำหรับการใส่ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องบันทึกที่กล้องความละเอียด 1080P หรือ 2 ล้านพิกเซล
สำหรับระบบกล้องวงจรปิด HD 4 ช่องสัญญาณ ความละเอียดกล้อง 1080P นั้น ฮาร์ดดิสก์ที่เหมาะสมอย่างต่ำคือ 1-2TB
สำหรับระบบกล้องวงจรปิด HD 8 ช่องสัญญาณ ความละเอียดกล้อง 1080P นั้น ฮาร์ดดิสก์ที่เหมาะสมอย่างต่ำคือ 2-4TB
สำหรับระบบกล้องวงจรปิด HD 16 ช่องสัญญาณ ความละเอียดกล้อง 1080P นั้น ฮาร์ดดิสก์ที่เหมาะสมอย่างต่ำคือ 3-4TB ขึ้นไป

นอกจากการใส่ฮาร์ดดิสก์ความจุมากๆ เพื่อเพิ่มจำนวนวันในการบันทึกแล้ว การปรับ Frame Rate ให้ลดลงก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มจำนวนวันในการบันทึกให้นานขึ้น สำหรับค่า Frame Rate ที่ปรับนั้นแนะนำให้ลดลงมาไม่เกิน 12fps (Frame Per Secound) ยกตัวอย่างก่อนปรับ Frame Rate อยู่ที่ 25Fps เมื่อปรับมาที่ 12Fps จะทำให้บันทึกได้จำนวนวันที่มากกว่าเดิมถึง 2 เท่า

สำหรับการคำนวณจำนวนวันของฮาร์ดดิสก์นั้นเราสามารถคำนวณได้จากโปรแกรม ที่นี่

เมื่อเราทราบแล้วว่าระบบกล้องวงจรปิดของเราสามารถบันทึกได้นานกี่วัน จะทำให้เราวางแผนในการสำรองไฟล์ออกมาได้ทันก่อนที่ไฟล์ที่บันทึกอยู่จะโดนการวนทับ และนำส่งไฟล์ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำการสืบสวนต่อไป